Realizacje

Drenaż i Deszczówka Ożarów Mazowiecki

Podczas tego zlecenia wykonaliśmy drenaż osuszający, drenaż domu i deszczówkę.  Ten nowy dom z piwnicą  zbudowano na terenie gliniastym. Dodatkowym problemem na tej działce był spadek terenu w kierunku budynku. Niestety pomimo hydroizolacji fundamentów, izolacji pionowych i poziomych woda wdzierała się do domu w postaci wilgoci  na ścianach i wykwitów. Aby osuszyć budynek i wykonać odwodnienie budynku musieliśmy całego go odkopać, na dnie wykopu położyć drenaż opaskowy, obsypać go żwirem, zamontować studzienki drenażowe rewizyjne, a na koniec zakopać zbiornik na głębokości prawie 5m.

Później wykonaliśmy system deszczówka, którego celem jest zebranie wody deszczowej, sprowadzenie jej pod ziemię i odprowadzenie jej do np. zbiornika. Po wykonaniu systemu deszczówka cała woda z rynien jest odprowadzana pod ziemią.

Drenaż i Deszczówka Piaseczno

Na tym zleceniu wykonaliśmy drenaż osuszający oraz system deszczówka. Teren był w większości gliniasty, a budynek obsypany piaskiem. W okresie wiosennym woda deszczowa z rur spustowych rynien rozlewała się wokół domu.  Ponieważ budynek został obsypany piaskiem to wody opadowe wsiąkały i zalegały przy nim. Po wykonaniu drenażu woda deszczowa i gruntowe z terenu wokół budynku były zbierane i odprowadzane w tym przypadku do rowu melioracyjnego z odpływem grawitacyjnym.

Nasze prace rozpoczęliśmy od obkopania budynku wokół oraz odpowiednim ukształtowaniu dna. Później położyliśmy drenaż  wraz z geowłókniną, wykonaliśmy obsypkę żwirową i zasypaliśmy częściowo wykop materiałem przepuszczalnym. Po nadaniu spadku położyliśmy rury systemu deszczówka.  Zamontowaliśmy osadniki rynnowe i studzienki deszczowe rewizyjne.

Drenaż i deszczówka Pruszków

Problemem, z którym zgłosił się do nas klient była pojawiająca się woda w piwnicy zwłaszcza w okresach wiosny i jesieni, kiedy podnosił się poziom wód gruntowych. Rozwiązaniem było wykonanie drenażu domu i systemu deszczówka. Drenaż osuszający domu  w tym przypadku umieściliśmy  nieco niżej od poziomu  posadzki w piwnicy. Prace rozpoczęliśmy od wykonania wykopu oraz oczyszczenia z piasku i ziemi fundamentu i wyrównania powierzchni. Po tych pracach  wykonano docieplenie fundamentów oraz obłożenie go folią kubełkową. Na dnie ułożyliśmy rurę drenażową z kamieniem drenażowym. Po tych pracach zasypaliśmy wykop piaskiem. Na działce wprowadzone było przyłącze kanalizacji deszczowej, do której podłączyliśmy drenaż opaskowy.  Dzięki temu nie musieliśmy zastosować przepompowni mechanicznej która wymaga poboru prądu i okresowego serwisowania. Po wykonaniu drenażu opaskowego przystąpiliśmy do deszczówki . Konieczne było przedłużenie wszystkich rur spustowych rynien, montaż osadników rynnowych, a także rewizji deszczowych.   Instalację wykonaliśmy z rur szczelnych, kielichowych.  Po położeniu instalacji z odpowiednim spadkiem zasypaliśmy rury piaskiem do poziomu gruntu i wyrównaliśmy teren.

Drenaż i deszczówka Żyrardów

Celem naszych działań na tej realizacji było wykonanie deszczówki i drenażu działki o gruncie z gliny. Przed przystąpieniem do prac zaleciliśmy badania geologiczne. Po odwiertach okazało się że są dwa miejsca gdzie można wykonać studnie chłonne i w ten sposób zrzucić wody z deszczówki, z drenażu terenu oraz drenażu liniowego w głębsze, piaszczyste  warstwy gruntu.

Z dostępnych systemów zastosowaliśmy  drenaż liniowy głównie powierzchniowy który osuszałby teren przede wszystkim w górnej części gruntu do głębokości 0,8m. Drenowanie działki wykonuje się na różnych głębokościach. Głównym czynnikiem decydującym jest rodzaj gruntu i powierzchnia działki. Podczas tej realizacji położyliśmy łącznie prawie 500mb drenażu trawnika i deszczówki.    Na końcu wykonaliśmy pierwszą studnię chłonną.

Kolejnym etapem było sprowadzenie deszczówki pod ziemię montaż osadników  rynnowych oraz studzienek rewizyjnych.  Dla deszczówki wykonaliśmy drugą studnię chłonną o innej konstrukcji i większym buforze na wodę uderzeniową przy opadach. Dodatkowo zamontowaliśmy przepompownię, która to zabezpieczała studnie chłonne przed przepełnieniem.

Deszczówka i drenaż Warszawa

Nasze prace na tym zleceniu w pierwszej kolejności polegały na odprowadzeniu wody deszczowej z dachu budynku jednorodzinnego, montażu studni rewizyjnych oraz osadników rynnowych. Na tej działce grunt w większości był chłonny złożony głównie z piasku zatem postanowiliśmy wykonać drenaż deszczówki. Rozpoczęliśmy etap rozsączenia. Po zrobieniu wykopu, wyłożyliśmy go geowłókniną nasypaliśmy warstwę rozsączającą, zamontowaliśmy pakiety rozsączające, które później  zasypaliśmy kamieniem drenażowym. Całość przykryliśmy geowłókniną i zasypaliśmy wyprowadzając odpowietrzenie.

Deszczówka Grodzisk Mazowiecki

Na tej realizacji widać dwie duże zalety systemu deszczówka. Pierwsza to eliminacja gromadzenia się kałuż przy domu po deszczu a druga zaleta to możliwość zbierania deszczówki do późniejszego podlewania trawnika. Takie wykonanie deszczówki ma jeszcze inne zalety jest to system ekologiczny, bo zmniejsza zużycie wody z wodociągu a to z kolei obniża koszty a także woda z deszczu magazynowana w podziemnych zbiornikach jest dużo lepsza do podlewania gdyż jest miękka posiada materię organiczną. Zaletę tą wody deszczowej często podkreślają ogrodnicy.

Zlecenie to zaczęliśmy od montażu zbiornika na deszczówkę.  Zbiorniki te występują w postaci naziemnych oraz podziemnych.  W tym przypadku był to zbiornik na wodę deszczową do montażu podziemnego.

Kolejnym etapem było przedłużenie rur spustowych rynien, założenie osadników rynnowych  położenie instalacji okalającej budynek z rur szczelnych, wykonanie rewizji oraz studni deszczowych. Podczas prac na tej działce część wykopów realizowaliśmy ręcznie aby nie zniszczyć rabat z kwiatami.

Drenaż i deszczówka Sochaczew

Zadzwoniła do nas klientka i poprosiła abyśmy wykonali u niej drenaż działki gliniastej, ponieważ miała ogromny problem z wodą gruntową i opadową na działce. Po każdym deszczu tworzyły się kałuże które przez długi czas utrzymywały się na powierzchni z uwagi na grunt gliniasty nieprzepuszczalny.   Ponadto teren był  podmokły i w okresie wiosennym nie dało się wejść na działkę lub  wjechać samochodem. Dodatkowo  można było zaobserwować zjawisko wybijania wody z gruntu. Główne prace jakie wykonaliśmy na tej działce to  drenaż liniowy zwany odwodnieniem liniowym. Jest to system sączków o rozstawie uzależnionym od rodzaju gruntu i głębokości posadowienia. Jego zadaniem było zbierać wody w górnej warstwie gruntu. Konieczne było wykorzystanie piasku, który doskonale przepuszcza wodę. Drenaż powierzchniowy podłączyliśmy do zbiornika na wodę drenażową. W środku zamontowaliśmy przepompownię, tak aby system działał samoczynnie bez konieczności ręcznego włączania. Kolejnym etapem było wykonanie systemu deszczówka. Prace zaczęliśmy o sprowadzenia rur spustowych rynien pod ziemię oraz montaż osadników rynnowych. Następnie ułożyliśmy instalację podziemną deszczówki wraz z rewizjami oraz klapą burzową. Ostatnim etapem było zasypanie wszystkich instalacji czyli drenażu i deszczówki, wywiezienie gliny oraz wyrównanie terenu.

Deszczówka Tuszyn

Do Tuszyna pojechaliśmy wykonać odprowadzenie wody deszczowej z dachu domu o powierzchni 230m2. Prace zaczęliśmy od montażu zbiornika zbiornika szczelnego. Podczas wizji lokalnej wiosną okazało się że grunt jest bardzo nawodniony dlatego na montaż umówiliśmy w okresie letnim. Jest to często praktyka kiedy teren jest mokry a musimy zamontować ciężki zbiornik betonowy. Na tym zleceniu zamontowaliśmy system deszczówka czyli zagospodarowaliśmy wodę deszczową z dachu budynku poprzez osadniki rynnowe, rewizje oraz system rur szczelnych, kielichowych, podziemnych. Inwestor zdecydował się na instalację deszczówki głównie z powodu ogromnych kałuż przy wejściu do domu oraz przy podjeździe które zimą zamarzały.

Drenaż liniowy Starowa Góra

Celem naszych prac było osuszenie terenu posesji na której utrzymywał się bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Prace rozpoczęliśmy od ustalenia przebiegu saczków oraz kanału głównego aby jak najmniej inwazyjnie wykonać drenaż starając się ominąć krzewy i drzewa.

Pierwszym etapem bylo wykonanie  wykopu pod system drenażowy zgodnie z ustalonym przebiegiem, az do miejsca odprowadzenia aby woda gruntowa mogla swobodnie splywac i nie utrudniać prac związanych z drenażem.  Kolejnym etapem było polozenie rury drenażowej wraz z geowłokniną, a następnie obsypanie jej zwirem płukanym.  W analogiczny sposób zostały wykonane kolejne sączki.  Na koniec calosc została zasypana materialem rodzimym gdyż była to czarna ziemia pozbawiona gliny, która dobrze przepuszcza wodę.

Drenaż liniowy Tuszyn

Celem naszych prac było osuszenie terenu posesji o powierzchni 1200 mkw  poprzez wykonanie systemu drenażu liniowego wraz z zamontowaniem zbiornika na deszczówkę. Tak zebraną wodę można wykorzystać do podlewania roślin w ogrodzie, prania, spłukiwania w toalecie oraz prac gospodarczych takich jak mycie samochodu lub podjazdu przed domem. W zakresie naszych prac było także wykonanie wykopu pod oczko wodne, nawiezienie czarnej ziemi, odpowiednie wyprofilowanie terenu  oraz  założenie trawnika.

Prace rozpoczęły  się od wytyczenia przebiegu sączków , kanału głównego oraz miejsca pod zbiornik na deszczówkę.  Kolejnym krokiem było wykonanie wykopu oraz zamontowanie zbiornika na wodę deszczową. W następnym etapie wykonaliśmy sączki oraz kanał główny. W skład tych prac zalicza się wykop, położenie rur drenażowych  wraz z geowłókniną, przysypanie ich  warstwą żwiru płukanego, oraz wypełnienie wykopu materiałem rodzimym.

Na koniec nawieźliśmy kilka wywrotek czarnej ziemi aby ukształtować  teren zgodnie z życzeniem klienta. Wykonaliśmy wykop pod oczko wodne oraz założyliśmy trawnik.

Drenaż i Deszczówka Ksawerów

Celem naszych prac na tej realizacji było wykonanie drenażu domu zwanego opaskowym oraz deszczówki. Teren był pochylony w kierunku  domu co w połączeniu z terenem gliniastym powodowało powstawanie kałuż, które długo utrzymywały się po deszczu. Dodatkowo wcześniejsze obsypanie piaskiem fundamentów budynku sprawiło iż wody opadowe wsiąkały i zalegały bezpośrednio przy fundamencie.

Na działce tej znajdowała się głęboka studnia z kręgów betonowych z nisko położonym lustrem wody. Dzięki temu mogliśmy podłączyć zarówno drenaż domu jak i deszczówkę tej studni. Inwestor nie ponosił dodatkowych kosztów jak w przypadku zamontowania zbiornika betonowego lub z tworzywa sztucznego. Rury deszczowe jak i studzienki rewizyjne obsypaliśmy piaskiem. Glinę wraz z darnią trawiastą wywieźliśmy a teren wygrabiliśmy.

Drenaż opaskowy Łódź

Podczas tego zlecenia wykonaliśmy izolację fundamentów oraz system drenażu opaskowego. Budynek był całkowicie pozbawiony izolacji pionowej, co w połączeniu z silnym naporem wód gruntowych powodowało zalewanie piwnicy budynku. Prace rozpoczęły się  od odkopania fundamentów ich wyczyszczenia i umycia oraz wykonania hydroizolacji bitumicznej masa Izolbet. Kolejnym etapem było zamontowanie folii kubełkowej wraz z listwami wykańczającymi. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego.  Podłoże zostało przygotowane tak aby uzyskać spadek 1-2%.  Została położona  rura drenażowa  fi 100 wraz z otulina a następnie przysypana  warstwą żwiru płukanego o odpowiedniej frakcji.  Ponieważ grunt wokół budynku na całej głębokości miał strukturę gliniastą został wymieniony na piasek, co sprzyja swobodnemu przesiąkaniu wód gruntowych do rury drenażowej.  Na koniec zostało wykonane zagęszczenie terenu, aby zapobiec zapadaniu się terenu wykopu.  Materiał gliniasty z wykopu został wywieziony.

Drenaż osuszający Łódź

To zlecenie polegało na wykonaniu drenażu przy narożniku budynku oraz  między budynkami. Było to najtrudniejsze zlecenie wykonywane przez naszą firmę, ponieważ drenaż musiał przebiegać na głębokości 2,5 m w sąsiedztwie budynku o luźnych obsypujących się fundamentach, a także miedzy budynkami odsuniętymi od siebie zaledwie o 1 m.

Pierwszy etap prac polegał na wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu fundamentów sąsiadującego budynku oraz wypoziomowaniu dna wykopu z ustaleniem spadku 1-2%.  Kolejnym krokiem było położenie rury drenażowej  oraz przysypanie jej zwirem plukanym. Nastepnie wykonany był  przecisk między budynkami pod minimalnym kątem tak aby uzyskać spadek. W otwór po przecisku zostala wsunieta rura drenażowa wraz z otuliną  i połączona z systemem drenażowym.

Na koniec caly wykop był etapami zasypywany piaskiem oraz zagęszczany, aby zminimalizowac pozniejsze zjawisko zapadania się terenu.

Drenaż i Deszczówka Kutno

Ta realizacja polegała na montażu systemu deszczówka w gruncie chłonnym. Na początku prac zamontowaliśmy osadniki rynnowe oraz wykonaliśmy instalację podziemną. Kolejnym etapem było udrożnienie istniejącej studni i przerobienie jej na studnię chłonną. W studni tej zamontowaliśmy pompę pływakową, która awaryjnie w razie przepełnienia opróżniałaby studnię w sposób ciśnieniowy.

Z uwagi na wierzchnią warstwę gliniastą postanowiliśmy wymienić ja na piasek, który jak wiadomo jest dużo bardziej chłonny grunty słaboprzepuszczalne. Inwestorzy zażyczyli sobie także abyśmy wykonali drenaż trawnika zwany fachowo drenażem liniowym przy tarasie w miejscu, w którym po opadach deszczu kałuże utrzymywały się przez kilka dni.

Drenaż i Deszczówka Aleksandrów Łódzki

Na tej działce wykonaliśmy drenaż opaskowy zwany osuszającym oraz odprowadzenie wody deszczowej na miesiąc przed montażem kostki brukowej. Działka posiadała około 500m2 trawnika i inwestorzy chcieli wykorzystać wodę z dachu do podlewania nasadzeń i terenów zielonych.

Woda deszczowa jest bardzo dobra do nawodnienia gdyż jest wodą miękką nie tak wyjałowioną jak woda z wodociągu. Powoduje to szybszy wzrost roślin oraz rzadsze występowanie chorób w nasadzeniach.

Drenaż osuszający był wykonany w formie drenażu opaskowego aby chronił sam budynek. Prace zaczęły się od obkopania budynku na odpowiednią głębokość, położenia drenażu wraz z kamieniem drenażowym i odpowiednim filtrem. Na koniec wykonaliśmy warstwę piaskową, którą zagęściliśmy aby można było zaraz pod drenażu wykonać opaskę z kostki brukowej.

Drenaż domu Rzgów

W starszych, podpiwniczonych domach bardzo często występuje zjawisko przenikania wody z rynien oraz wód gruntowych do wnętrza budynku. Doskonałym sposobem aby zabezpieczyć piwnice starego domu jest drenaż opaskowy domu. Także dodatkowa hydroizolacja z materiałów bitumicznych chroni ściany budynku przed wchłanianiem wody.

Przy budynkach starszych, które nie mają ław fundamentowych wykonujemy etapowanie naszych prac tak aby nie odkopywać całego budynku na raz. Zazwyczaj robimy prace drenażowe po jednej ścianie.

W tym przypadku wody z drenażu osuszającego podłączyliśmy do zbiornika szczelnego wraz z zamontowaną przepompownią. Dzięki temu po przepełnieniu się zbiornika pompa samoczynnie załącza się i wyprowadza wodę do pobliskiego rowu melioracyjnego w sposób ciśnieniowy.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!