Drenaż liniowy Grotniki

Celem naszych prac było osuszenie terenu posesji na której utrzymywał się bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Prace rozpoczęliśmy od ustalenia przebiegu saczków oraz kanału głównego aby jak najmniej inwazyjnie wykonać drenaż starając się ominąć krzewy i drzewa.

Pierwszym etapem bylo wykonanie  wykopu pod system drenażowy zgodnie z ustalonym przebiegiem, az do miejsca odprowadzenia aby woda gruntowa mogla swobodnie splywać i nie utrudniać prac związanych z drenażem.  Kolejnym etapem było polozenie rury drenażowej wraz z geowłokniną, a następnie obsypanie jej zwirem płukanym.  W analogiczny sposób zostały wykonane kolejne sączki.  Na koniec calosc została zasypana materialem rodzimym gdyż była to czarna ziemia pozbawiona gliny, która dobrze przepuszcza wodę.

Szybka i darmowa wycena

Szybki kontakt!
+
Wyślij!