Gdzie odprowadzić wodę z drenażu?

Odbiornikami  wody z drenażu opaskowego, deszczówki jak i odwonienia liniowego  mogą być:

  • rów melioracyjny (potrzebne  pozwolenie wodno-prawne),
  • rzeka, jezioro, staw
  • kanalizacja deszczowa (po uzgodnieniu z właścicielem sieci)
  • układy chłonne zbudowane na działce.
  • zbiornik szczelny z przepompownią

Dzięki współpracy z urzędami i instytucjami branżowymi w razie potrzeby wykonujemy operaty wodno-prawne lub uzyskujemy pozwolenie na odprowadzenie wód poza działkę.

Zebraną wodę z drenażu opaskowego można odprowadzić poza działkę. Odbiornikiem może być system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej , rów melioracyjny, pobliskie jezioro, staw lub płynąca nieopodal rzeczka. Najlepiej by odbiornik był położony poniżej systemu drenarskiego. W pozostałych  przypadkach aby odprowadzić wodę montujemy zbiornik szczelny  o odpowiedniej pojemności z pompą pływakową, która po zapełnieniu zbiornika opróżnia go ciśnieniowo.

Korzystać z takich odbiorników możemy jedynie pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń. Nasza firma załatwia takie dokumenty jak  pozwolenie na odprowadzenie wód poza działkę oraz operat wodno-prawny (pozwolenie wodno-prawne).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!