Technologia

Drenaż opaskowy:

System ten polega na wykonaniu bariery ochronnej wokół budynku w formie opaski z rur drenażowych. W narożnikach domu montuje się studzienki drenażowe z piaskownikiem. Drenaż opaskowy zbiera wodę gruntowa która napiera na fundamenty budynku.  na odkopaniu fundamentów budynku. W razie konieczności wykonania hydroizolacji,

Drenaż liniowy:

Składa się z sieci sączków (drenów) rur drenarskich, ułożonych w rowach wypełnionych żwirem płukanym o odpowiedniej frakcji.  Sączki zbierają zarówno wsiąkające wody opadowe jak i wody gruntowe i  odprowadzają je do zbieraczy (rur drenarskich większej średnicy), a stamtąd – do odbiornika

Elementy drenażu podziemnego:

  • Sączki  są to rury drenarskie  perforowane o średnicy 50-80mm
  • Zbieracz rura drenarska perforowane o większej średnicy od 100-160mm
  • Studzienka rewizyjna – montuje się ją na końcu systemu najniższy punkt  i łączy z nią rurę kanalizacyjną szczelną odprowadzającą zebraną wodę we wskazne miejsce

Sączki układa się na głębokości 0,5-0,8 m w ciągi o równych odstępach 2,5–6 m (głębokość i rozstaw ciągów dostosowuje się do rodzaju gruntu). Długość poszczególnych ciągów nie powinna być dłuższa niż 100 m.

Sączki podłącza się do zbieraczy, czyli rur drenarskich o większej średnicy ułożonych ze spadkiem do 0,5%. Na początku i na końcu zbieracza umieszcza się studzienkę rewizyjną, która służy do odpowietrzania układu oraz ewentualnego płukania zbieracza.

Wszystkie elementy drenażu układa się w rowkach na wyrównanej podsypce ze żwiru płukanego lub keramzytu.  Rowki te wypełnia się następnie materiałem filtracyjnym oraz gruntem rodzimym lub humusem, czyli ziemi urodzajnej, w której można posadzić rośliny ogrodowe lub zasiać trawę.

Deszczówka:

Jest to system polegający na sprowadzeniu rur spustowych rynien pod ziemię.

Rurę spustową od rynny przedłuża się tak aby sięgała do ziemi. Następnie montuje się osadnik, którego zadaniem jest wyłapywanie grubszych zanieczyszczeń jak liście i igły, które mogłyby doprowadzić do zamulenia systemu. Z osadnika woda odprowadzana jest pod ziemię rurami kanalizacyjnymi szczelnymi. Na narożnikach budynku montuje się studzienki rewizyjne lub zbiorcze w zależności od potrzeby.

Następnie deszczówkę można odprowadzić do studni chłonnej, zbiornika wody opadowej lub rowu melioracyjnego itp.

Zainstalowanie zbiornika umożliwia wykorzystanie wody do podlewania ogrodu w okresach suszy lub nawet możliwość użytkowania jej dla potrzeb gospodarczych w oddzielnej instalacji wodociągowej. By zapobiec przepełnieniu zbiornika, jego pojemność należy dostosować do wielkości opadów w okresie ich największego nasilenia. W praktyce zakłada się, że zbiornik powinien przyjąć jednorazowo 50 l/m² rzutu powierzchni dachu, co w domach jednorodzinnych odpowiada kubaturze 6-10 m³.

Jeśli planujemy podlewanie ogrodu wodą opadową, zamiast budowania instalacji odprowadzającej wodę, możemy kupić rury spustowe ze specjalnymi trójnikami do podłączenia węża ogrodowego. Woda jest za jego pośrednictwem doprowadzana również do zbiornika na deszczówkę – jest to rozwiązanie tanie i proste.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!